1. Phạm Vi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:
· Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi chủ yếu trên website jusgsupro.com bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại
· Từ những trang mạng xã hội khác như: Fanpage, Google, Zalo….

2. Thời Gian Lưu Trữ Và Quyền Thay Đổi Thông Tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên hệ thống Data Drive JUSG SUPRO
Khách hàng có quyền thay đổi thông tin cá nhân của mình khi bên mình có sự thay đổi đột xuất, chung tôi sẽ lưu cache trình duyệt quý khách đến ngày thứ 30

3. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

JUSG SUPRO chúng tôi sẽ không bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ những điều khoản dưới đây:
· Chúng tôi có thể thuê các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp một số dịch vụ hoặc thay mặt cho chúng tôi trong việc phân tích danh sách và dữ liệu khách hàng, hoặc thực hiện tiếp thị hay thực hiện dịch vụ tư vấn.
· Khách ghé thăm JUSG SUPRO từ một website khác, website của bên thứ ba, website này có thể truy xuất và thu thập thông tin giao dịch của cá nhân quý khách.
· Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ tiết lộ những thông tin cá nhân của quý khách cho các cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba theo yêu cầu pháp lý.

4. An Toàn Dữ Liệu

JUSG SUPRO luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng bằng mọi cách như sau:
Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết . Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin khách hàng
Trong trường hợp máy chủ bị hacker tấn tông dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng JUSG Supro
Address: Số 53, đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Hotline: 0905.061.939