Showing 1–12 of 15 results

Ba kích tím

Ba kích tím

425.000 

Cà gai leo

Cà gai leo

150.000 

Đảng sâm

Đảng sâm

390.000 

Đinh lăng lá

Đinh lăng lá

87.500 

Đinh lăng rễ

Đinh lăng rễ

160.000 
1.125.000 

Nấm lim xanh

Nấm lim xanh

2.500.000 

Nấm linh chi đỏ

Nấm linh chi đỏ

1.070.000 

Sâm Báo

Sâm Báo

1.000.000 

Sâm bảy lá

Sâm bảy lá

1.200.000 

Sâm Bố Chính

Sâm Bố Chính

375.000 

Sâm Ngọc Linh

Sâm Ngọc Linh

Don`t copy text!
Đặt mua ngay Hotline: 0123.456.789