Phương Thức thanh toán & điều kiện giao dịch chung 

Dưới đây là những thông tin thông toán chính thức của chúng tôi.

  • Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
  • Chủ TK: Công ty CP Sản Xuất và Cung Ứng JUSG Supro
  • STK: 609134268

2. Thông tin về điều kiện giao dịch chung 

a) Chính sách hoàn trả
Sau khi thanh toán về các dịch vụ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng JUSG Supro, nếu quý khách cần hoàn trả chi phí. Căn cứ vào hợp đồng hai bên. Chúng tôi sẽ thực hiện hoàn trả thanh toán trễ nhất là 7 ngày thông qua số tài khoản hoặc tiền mặt. Chi phí phát sinh giao dịch ngân hàng Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng JUSG Supro sẽ chi trả.

b) Nghĩa vụ của JUSG SUPRO và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch: Chúng tôi chịu tránh nhiệm xác nhận thanh toán và xuất chứng từ khi nhân được thanh toán của các bên đối tác. Công ty chúng tôi Thực thi yêu cầu khách hàng theo đúng yêu cầu như cam kết như hợp đồng. Khách hàng sau khi thanh toán vui lòng gửi về email info@jusgsupro.com hoặc hotline dưới chân trang của công ty.